Үйл явдлын мэдээ

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛТАН, ПРОГРАММИСТ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛТАН, ПРОГРАММИСТ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

 • 2020-01-22 10:12

ТАНЫГ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

“ҮНЭТ ЦААСНЫ КЛИРИНГИЙН ЖУРАМ”-ын төслийн талаарх уулзалт боллоо.

“ҮНЭТ ЦААСНЫ КЛИРИНГИЙН ЖУРАМ”-ын төслийн талаарх уулзалт боллоо.

 • 2019-10-24 15:54

“ҮНЭТ ЦААСНЫ КЛИРИНГИЙН ЖУРАМ”-ЫН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Монгол улс саарал жагсаалтад орсон тухай мэдэгдэл

Монгол улс саарал жагсаалтад орсон тухай мэдэгдэл

 • 2019-10-21 08:42

Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага (Financial Action Task Force буюу ФАТФ)-аас 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр олон улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг сайжруулах явцын талаар мэдэгдэл гаргалаа.

Банк хоорондын системийн түр зогсолтын тухай мэдэгдэл

Банк хоорондын системийн түр зогсолтын тухай мэдэгдэл

 • 2019-08-13 15:04

МЭДЭГДЭЛ

"ЖИНСТ УВС" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

"ЖИНСТ УВС" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

 • 2019-08-07 08:45

“Ард Санхүүгийн Нэгдэл” хаалттай ХК-ийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх, үүрэг, хариуцлагыг “Жинст Увс” ХК шилжүүлэн авсан, “Жинст Увс” ХК нь оноосон нэрээ өөрчилж “Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК болсныг тус тус мэдэгдэж байна.

Онцгой нөхцөл байдал үүссэн этгээдийн харилцагчдыг өөр зохицуулалттай этгээдэд шилжүүлэх уралдаант шалгаруулалт явуулах тухай

Онцгой нөхцөл байдал үүссэн этгээдийн харилцагчдыг өөр зохицуулалттай этгээдэд шилжүүлэх уралдаант шалгаруулалт явуулах тухай

 • 2019-07-31 17:57

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87 дугаар зүйлийн 87.2.2, 87.4.1 дэх заалтыг үндэслэн “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ын дагуу үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй үнэт цаасны компанийн үндсэн харилцагчдыг бусад зохицуулалттай этгээдэд шилжүүлэх зорилгоор уралдаант шалгаруулалт зохион байгуулах комиссыг Хорооны даргын 2019 оны 445 дугаар тушаалаар байгуулсан билээ.

Хөрөнгийн зах зээлийн Мэргэжлийн байгууллагууд зах зээлийн тулгамдсан асуудлаар СЗХ-нд хүсэлт хүргүүллээ.

Хөрөнгийн зах зээлийн Мэргэжлийн байгууллагууд зах зээлийн тулгамдсан асуудлаар СЗХ-нд хүсэлт хүргүүллээ.

 • 2019-06-19 11:05

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах зар

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах зар

 • 2019-06-04 11:40

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ийн захиалгын бүртгэл амжилттай болж дууслаа

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ийн захиалгын бүртгэл амжилттай болж дууслаа

 • 2019-06-03 10:03

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ын гэрчилгээ олгох сургалт 5-р сарын 29,30-ны өдрүүдэд болно.

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ын гэрчилгээ олгох сургалт 5-р сарын 29,30-ны өдрүүдэд болно.

 • 2019-05-25 18:47