Үйл явдлын мэдээ

Клирингийн гишүүний элсэлтийн хураамжийг 90 хувь хөнгөлөх шийдвэр гарлаа.

Клирингийн гишүүний элсэлтийн хураамжийг 90 хувь хөнгөлөх шийдвэр гарлаа.

 • 2020-03-06 16:14

Ээлтэй ертөнцөд хөрөнгө оруулагч

Ээлтэй ертөнцөд хөрөнгө оруулагч

 • 2020-02-27 15:49

СЗХ-ны удирдлагуудтай уулзлаа

СЗХ-ны удирдлагуудтай уулзлаа

 • 2020-02-20 17:45

Үнэт цаасны клирингийн журам батламжлагдлаа

Үнэт цаасны клирингийн журам батламжлагдлаа

 • 2020-02-17 17:30

Үнэт цаасны клирингийн журам батламжлагдлаа

DvP болон Т+2 зарчмыг нэвтрүүлэх ажил үргэлжилж байна.

DvP болон Т+2 зарчмыг нэвтрүүлэх ажил үргэлжилж байна.

 • 2020-02-03 15:27

Хорооны ээлжит II хуралдаан болов

Хорооны ээлжит II хуралдаан болов

 • 2020-01-30 16:28

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны II хуралдаан болж 29 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛТАН, ПРОГРАММИСТ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛТАН, ПРОГРАММИСТ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

 • 2020-01-22 10:12

ТАНЫГ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

“ҮНЭТ ЦААСНЫ КЛИРИНГИЙН ЖУРАМ”-ын төслийн талаарх уулзалт боллоо.

“ҮНЭТ ЦААСНЫ КЛИРИНГИЙН ЖУРАМ”-ын төслийн талаарх уулзалт боллоо.

 • 2019-10-24 15:54

“ҮНЭТ ЦААСНЫ КЛИРИНГИЙН ЖУРАМ”-ЫН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Монгол улс саарал жагсаалтад орсон тухай мэдэгдэл

Монгол улс саарал жагсаалтад орсон тухай мэдэгдэл

 • 2019-10-21 08:42

Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага (Financial Action Task Force буюу ФАТФ)-аас 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр олон улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг сайжруулах явцын талаар мэдэгдэл гаргалаа.

Банк хоорондын системийн түр зогсолтын тухай мэдэгдэл

Банк хоорондын системийн түр зогсолтын тухай мэдэгдэл

 • 2019-08-13 15:04

МЭДЭГДЭЛ