Үйл явдлын мэдээ

МОНОС ХҮНС IPO

МОНОС ХҮНС IPO

 • 2019-04-12 08:29

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ын гэрчилгээ олгох сургалт 4-р сарын 13-ны өдөр болно.

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ын гэрчилгээ олгох сургалт 4-р сарын 13-ны өдөр болно.

 • 2019-04-08 15:55

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ын гэрчилгээ олгох сургалт 4-р сарын 13-ны өдөр болно.

Монголын бондын зах зээлийн гарын авлагыг боловсруулахаар бэлтгэж эхэллээ.

Монголын бондын зах зээлийн гарын авлагыг боловсруулахаар бэлтгэж эхэллээ.

 • 2019-03-20 17:26

МОНГОЛЫН БОНДЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГАРЫН АВЛАГЫГ БОЛОВСРУУЛАХААР БЭЛТГЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

“МОНОС ХҮНС” компани нээлттэй хувьцаат компани болгох шийдвэр гарлаа

“МОНОС ХҮНС” компани нээлттэй хувьцаат компани болгох шийдвэр гарлаа

 • 2019-03-19 16:29

“МОНОС ХҮНС” компани нээлттэй хувьцаат компани боллох шийдвэр гарлаа

"АРД КРЕДИТ ББСБ" ХК –ийн үнэт цаасны захиалгаас давсан мөнгөн хөрөнгийн тухай

"АРД КРЕДИТ ББСБ" ХК –ийн үнэт цаасны захиалгаас давсан мөнгөн хөрөнгийн тухай

 • 2019-03-19 16:09

"АРД КРЕДИТ ББСБ" ХК –ийн үнэт цаасны захиалгаас давсан мөнгөн хөрөнгийн тухай.

Засгийн газрын болон компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжааны төлбөр тооцооны тухай

Засгийн газрын болон компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжааны төлбөр тооцооны тухай

 • 2019-02-28 11:39

Засгийн газрын болон компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжааны төлбөр тооцооны тухай

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ын гэрчилгээ олгох сургалт 3-р сарын 22, 23-ны өдөр болно

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ын гэрчилгээ олгох сургалт 3-р сарын 22, 23-ны өдөр болно

 • 2019-02-19 15:50

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ын гэрчилгээ олгох сургалт 3-р сарын 22, 23-ны өдөр болно.

"ТҮМЭН ШУВУУТ" ХК-ийн үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2019.02.18-нд эхэлнэ.

"ТҮМЭН ШУВУУТ" ХК-ийн үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2019.02.18-нд эхэлнэ.

 • 2019-02-12 14:47

"ТҮМЭН ШУВУУТ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2019.02.18-НД ЭХЭЛНЭ

“Түмэн шувуут” ХК-ийн олон нийтэд санал болгосон хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 1 дүгээр сарын 31-ны өдрийн 17:15 цаг хүртэл хүлээн авч дууслаа.

“Түмэн шувуут” ХК-ийн олон нийтэд санал болгосон хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 1 дүгээр сарын 31-ны өдрийн 17:15 цаг хүртэл хүлээн авч дууслаа.

 • 2019-02-01 16:10

“Түмэн шувуут” ХК-ийн олон нийтэд санал болгосон хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 1 дүгээр сарын 31-ны өдрийн 17:15 цаг хүртэл хүлээн авч дууслаа.

"ТҮМЭН ШУВУУТ" ХК-ийн үнэт цаасны захиалгын хугацааг 17:00 цаг хүртэл сунгалаа.

"ТҮМЭН ШУВУУТ" ХК-ийн үнэт цаасны захиалгын хугацааг 17:00 цаг хүртэл сунгалаа.

 • 2019-01-29 11:39

"ТҮМЭН ШУВУУТ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХИАЛГЫН ХУГАЦААГ 17:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА