"Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд дилерийн, "Эм Ай Си Си ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлүүдийг сэргээлээ

2020-05-14 15:31   Уншсан тоо: 304

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2020 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн 256 дугаар тогтоолоор "Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд дилерийн, 257 дугаар тогтоолоор "Эм Ай Си Си ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтарийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай шийдвэр гарчээ.