СЗХ-ны тогтоол: Үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай

2020-07-09 11:55   Уншсан тоо: 101

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 07 сарын 08-ны өдрийн 744, 745-р тогтоолын дагуу "Алтанхоромсог ҮЦК" ХХК болон "Аргай бэст ҮЦК" ХХК-иудын үнэт цаасны цах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлүүдийг тус тус сэргээж байна.

СЗХ-ны дараах линкээр тогтоолын дэлгэрэнгүйтэй танилцана уу:

"Алтанхоромсог ҮЦК" ХХК - http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/07/09/fvv0mx16niodkqjf/744.pdf

"Аргай бэст ҮЦК" ХХК - http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/07/09/t0qo1y6lnsxg2qe8/745.pdf