СЗХ-ны тогтоол: Үнэт цаасны зах зээлд дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

2020-07-09 12:12   Уншсан тоо: 438

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 07 сарын 08-ны өдрийн 746 дугаар тогтоолын дагуу "Бумбат алтай ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 хүртэлх сараар түдгэлзүүлжээ.

СЗХ-ны дараах линкээр тогтоолын дэлгэрэнгүйтэй танилцана уу: http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2020/07/09/xcywwbo96etcjgs8/746.pdf