СЗХ-ноос журмын өөрчлөлтийг батламжиллаа

2021-02-24 14:26   Уншсан тоо: 175

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2021 оны 02-р сарын 23-ны өдрийн 56 тоот тушаалаар "Үнэт цаасны клирингийн журам"-ын хавсралтад оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг батламжилсан тул Клирингийн төвийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 02-р сарын 09-ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор баталсан нэмэлт өөрчлөлт 2021 оны 02-р сарын 24-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ. 

Холбоос: Үнэт цаасны клирингийн журам

 

“Монголын үнэт цаасны клирингийн төв” ХХК

2020.02.24