"Ард капитал групп ҮЦК" ХХК-ийн оноосон нэр “Өлзий энд КО капитал ҮЦК” ХХК болж өөрчлөгдлөө.

2021-03-23 10:50   Уншсан тоо: 75

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ний өдрийн 75 тоот тушаалаар "Ард капитал групп ҮЦК" ХХК-ийн оноосон нэрийг “Өлзий энд КО капитал ҮЦК” ХХК болгох зөвшөөрөл олгосон тул холбогдох бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа.