“Райнос инвестмент ҮЦК” клирингийн гишүүнээр элслээ

2021-03-29 14:24   Уншсан тоо: 70

Монгол улсын үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй “Райнос инвестмент ҮЦК ” нь “Үнэт цаасны клирингийн журам”-ын дагуу Монголын үнэт цаасны клирингийн төвийн КЛИРИНГИЙН ШУУД ГИШҮҮН-ээр элсээд байна.

Шинэ гишүүн маань “Гишүүнчлэлийн гэрээ”-гээ байгуулснаар 2021 оны 03-р сарын 30-ны өдрөөс клирингийн үйл ажиллагаанд оролцож эхэлнэ.

“Монголын үнэт цаасны клирингийн төв” ХХК

2021.03.29