Компанийн анхдагч хувьцааны мөнгө байршуулах заавар

2018-02-27 16:16   Уншсан тоо: 1340

Харилцагч та өөрийн нэрийн үнэт цаасны данс руу аль ч банк, интернет банкнаас мөнгө байршуулах боломжтой юм. Үнэт цаас худалдан авах мөнгөн хөрөнгийг дансандаа байршуулахдаа  доорх зааврын дагуу маягтаа бөглөнө үү. 

 - Хүлээн авагч банк:                             Арилжааны төлбөр тооцоо (код 94)
 - Хүлээн авагчийн дансны нэр :           Харилцагчийн өөрийн нэр / Жишээ нь: Туяа - Tuyaa /
                                                                 / А-a,  Б-b,  В-v,w,  Г-g,  Д-d,  Е-ye,  Ё-yo, Ж-j,  З-z,  И-i,  Й-i,  К-k,  Л-l,  М-m,  Н-n,      
   Монгол үсгийг латин                            О-o,  Ө-oe,  П-p,  Р-r,  С-s,  Т-t,  У-u,  Ү-ue, Ф-f,  Ы-y,  Ъ-” ,  Ь-`,   Х-h,  Ц- c, ts,  Ч-ch,                              
          үсгээр галиглах нь:                        Ш-sh,  Щ-shch,  Э-e,  Ю-yu,  Я-ya / 
                                                                                                                                      
 - Хүлээн авагчийн дансны дугаар :      Данс нээлгэсэн брокероос авах
 - Гүйлгээний утга:                                 Хувьцааны мөнгө (Жишээ нь: хувьцааны нэр, утас, РХ дугаар)

Хэрэв та хувьцааны данс нээлгээгүй бол http://mscc.mn/page/3  энэ хаягаар орч өөрт ойрхон Брокер Диллерийн Компаниудаас сонгон үйлчлүүлээрэй.