CLS нь анхны PVP төлбөр тооцооны үйлчилгээг нэвтрүүллээ.

2018-10-05 15:58   Уншсан тоо: 544

CLS анхны PVP буюу төлбөрийн эсрэг төлбөр төлбөр тооцооны үйлчилгээг цэвэршүүлсэн FX дераветивд тусгайлан зориулж гаргасан байна.
Энэхүү үйлчилгээ нь төвийн түншүүд болон тэдгээрийн клирингийн гишүүдийг цэвэршүүлсэн FX бүтээгдэхүүнүүдийг барагдуулахад төлбөр тооцооны эрсдэлийг аюулгүй, үр дүнтэйгээр бууруулах боломжтой болгож өгдөг.
CLS-ийн ерөнхий стратеги, хөгжлийн ажилтан Alan Marquard хэлэхдээ: CLSClearedFX-ийг ажиллуулсанаар CLS нь цэвэршүүлсэн гадаад валютын арилжааны зах зээлд FX тооцооллын эрсдэлийг бууруулахад хамгийн найдвартай арга замыг нээж өгч байна.” гэжээ 
Арилжааны болон төлбөр тооцооны эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн зах зээлийн дэд бүтцийг нэгтгэх нь, Over-the-counter (OTC) цэвэршүүлсэн FX ийн бүтээгдэхүүндэх хоёр том эрсдэл ба зах зээлд хийж бүй маш том алхам юм.
LCH дэх ForexClear-ийн тэргүүн Paddy Boyle хэлэхдээ: “Цэвэршүүлсэн OTC FX бүтээгдэхүүний биет төлбөр тооцоог санал болгож буй нь зах зээлийн хувьд чухал мөч юм.”
“Бид CLS-тэй хамтран ажиллаж, үр ашгийг хүртээмжтэй болгож, Forex зах зээлд оролцогчдын эрсдлийг бууруулж ажиллаж чадсандаа баяртай байна.” Гэжээ

Forex нь валют арилжаалагддаг дэлхийн хамгийн том зах зээл юм.