Байгууллагын бүтэц

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Б.Сүх-Очир             -    төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Л.Сонор                   -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Б.Лхагва-Очир           -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Т.Амарсайхан          -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Д.Балжинням           -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Э.Дуламсүрэн       -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн