Байгууллагын бүтэц

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТУЗ-ийн дарга:       

  • Б.Сүх-Очир /Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Өрийн удирдлагын хэлтсийн дарга /

ТУЗ-ийн хараат гишүүд:

  • Л.Сонор   /Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтсийн дарга/
  • Б.Лхагваочир /Сангийн яамны Төрийн захиргаа удирдлагын газрын Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга /
  • Т.Амарсайхан  /Монголбанкны Дотоод аудитын газрын захирал /
  • Д.Балжинням  /Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Стратегийн удирдлага, зохицуулалтын газрын ахлах референт/
  • Э.Дуламсүрэн /Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн/