Эрсдэлийн удирдлага

 • Клирингийн гишүүд
  • Гишүүний жагсаалт, холбоо барих

   №

   Гишүүний нэр

   Гишүүний утас

   Гишүүний хаяг

  1

   БиДиСек ҮЦК

   75551919

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Залуучуудын өргөн чөлөө-27/1

  2

   Ард Секюритиз ҮЦК

   11321899

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий Сайд, Амарын гудамж-2, Ард Холдингс ХК-ийн байр, 2 давхарт

  3

   Ард капитал групп ҮЦК

   77310262

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сити Сентр, 10 давхар 1003 тоот

  4

   Гүүдсек ҮЦК

 11331878,99216450

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их эзэн Чингис хааны талбай гудамж, Ситм Тауэр, 1803 тоот

  5

   Ти Ди Би капитал ҮЦК

   70100261

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, 14210 Энхтайваны өргөн чөлөө 19, Худалдаа хөгжлийн банк

  6

   Апекс капитал ҮЦК

   7510-7500

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимп 5, Аюуд Тауэр,702 тоот

  7

 Мирэ Эссет Секьюритис   Монгол ҮЦК

   70110806

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Блю Скай Тауэр 406 тоот

  8

   Голомт капитал ҮЦК

 70121530, 70121529

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 24, Парк Плейс оффисын барилга, 4 давхар 403 тоот

  9

   Инвескор капитал ҮЦК

   77090077

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо, Сөүлийн гудамж 10/1, Твин Тауэр-1, 13 давхар

  10

   НэйшнлСэкюритис ҮЦК

 77887070, 91005585

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо Усны гудамж-1, ҮХОБ-ны төв байр

  11

   Голомт банк

   7011-1646

Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбай 5, ш/х 22, Голомт банкны төв байр

 
 • Барьцаа хөрөнгө

Клирингийн төв нь клирингийн гишүүнээс барьцаа хөрөнгө байршуулахыг шаарддаг ба энэ хөрөнгө нь гишүүн төлбөрийн чадваргүй болсон тохиолдолд түүнээс үүдсэн алдагдлыг нөхөх зорилготой юм.

Барьцаа хөрөнгийн хэмжээ нь гишүүний нэг өдрийн арилжааны үнийн дүнгийн 30%-тай тэнцэх ба гишүүн Т+2 өдөр төлбөрийн үүргээ биелүүлсний дараа барьцаа хөрөнгө чөлөөлөгдөх, эсвэл төлбөртөө оруулан тооцуулах зохицуулалтай байна.

Зураг 3. Клирингийн мэдээ, барьцаа, төлбөрийн мэдээллийн урсгал

 • Дефолт менежмент
  • Төлбөрийн баталгааны сан

Төлбөрийн баталгааны сан /ТБС/ нь клирингийн гишүүдийн хуримтлалаас бүрдэх бөгөөд 2 болон түүнээс дээш клирингийн гишүүн төлбөрийн чадваргүй болсон буюу дефолт тохиолдолд систем нийтээрээ эрсдэлд орохоос сэргийлэн төлөгдөөгүй төлбөрийн үүргийг хангахад зарцуулах зориулалттай сан юм. 

Энэхүү сангийн эрх зүйн зохицуулалт нь Клирингийн төвийн “Үнэт цаасны клирингийн журам”-ын 8 дугаар бүлэгт тусгагдсан байдаг. Уг журмын 8.6-д зааснаар үнэт цаасны зах зээлийн дэд бүтцийн байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн ТБС-ийн зөвлөл 2020 оны 2-р сарын 28-ны өдөр байгуулагдсан.

ТБС-ийн зөвлөлийн 2020 оны 3-р сарын хурлаар “Төлбөрийн баталгааны сангийн хуримтлал тооцох журам”-ыг батласны дагуу Клирингийн төв гишүүдийн хуримталлын дүнг тооцоолж, санд төвлөрүүлээд байна.

 • Дефолт менежмент процесс

Дефолтын үеийн зохицуулалтыг “Үнэт цаасны клирингийн журам”-ын 7 дугаар бүлэгт тусгагдсан ба дарааллаар арга хэмжээ авна. Үүнд:

 1. Дефолтыг тодорхойлох
 2. Дефолт болсон гишүүний арилжааг зогсоох
 3. Дефолтын төлбөрийн дүн тооцоолох
 4. Дефолтын төлбөрийн дүнг барагдуулах.
  1. Дефолт болсон клирингийн гишүүний байршуулсан бүх барьцаа;
  2. Дефолт болсон клирингийн гишүүний байршуулсан төлбөрийн баталгааны сангийн хуримтлал;
  3. Дефолтын үед ашиглахаар зөвшөөрөгдсөн Клирингийн төвийн хөрөнгийн эхний хэсэг;
  4. Дефолтод хамааралгүй клирингийн гишүүний байршуулсан төлбөрийн баталгааны сангийн хуримтлал;
  5. Дефолтын үед ашиглахаар зөвшөөрөгдсөн Клирингийн төвийн хөрөнгийн нэмэлт хэсэг;
  6. зах зээлийн оролцогчдоос хувь тэнцүүлэн дахин татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө.